BA Podcast

BA Podcast

سلام،

من پویا هستم و پادکستی درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون درست می کنم...


لیست پادکست های BA Podcast